KIAM Main page Web Library  •  Publication Searh  Русский 
Publication

KIAM Preprint № 38, Moscow, 1991
Authors: Алексеев Е.Е., Bukhshtab Y.А., Vorobjov A.А., Gorbunov-Possadov M. M., Klenin A.С.
Организация работы с гипертекстом
Publication language: russian
Export link to publication in format:   RIS    BibTeX
About authors:
  • Алексеев Е.Е.
  • Bukhshtab Yury Alexandrovich,  KIAM RAS
  • Vorobjov Andrey Arturovich,  orcid.org/0000-0002-6849-8867KIAM RAS
  • Gorbunov-Possadov Mikhail Mikhailovich,  orcid.org/0000-0002-7044-8287KIAM RAS
  • Klenin A. S.,  KIAM RAS